Norsk Industri

Innhold

Bong fortsatt i det norske markedet

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Sist uke ble det klart at Bong Norge avvikler lager og trykkerivirksomheten på Vear i Tønsberg i løpet av året. Bong opprettholder et salgskontor i Norge på ti personer.

-Vi er innstilt på å gi alle våre kunder like god service selv om konvoluttene trykkes i Kristianstad i Sverige hvor all lager- og trykkerivirksomhet i Skandinavia nå blir samlet, sier salgssjef Leif Helge Haugum.

Haugum sier at de vil betjene sine kunder i Norge og de vil primært oppleve samme betingelser og service som i dag. Bong skal leie et lagersted hos sin transportør i Osloområdet og skal disponere mer enn 150 pallplasser. Her blir det transittlager for varer som skal ut på det norske markedet.

Produksjonsutstyr som i dag står på Vear skal flyttes til Kristianstad.  Overflødige maskiner og utstyr blir solgt enten internt i konsernet eller eksternt.

-Vi opplever at brevmengden reduseres år for år, og vi ønsker at ulike emballasjeprodukter skal demme opp for denne nedgangen. Endringene i konsernet gir oss stordriftsfordeler, mer effektive og konkurransedyktige også i fremtiden, sier Leif Helge Haugum.