Norsk Industri

Innhold

BK kjøper Dekorima

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Daglig leder Arne Nybo framhever at Dekorima vil fortsette driften i samme gode utvikling, og mener som gründerne Terje og Sidsel Gleditsch at Ingar Jansen fra BK Holding AS er riktig eier for å fortsette den positive utviklingen av Dekorima.

Når BK Holding kjøper opp den veletablerte reklamebedriften Dekorima, vil det gi sterkere konkurranseevne og mulighet for å ta større markedsandeler. Det tror både gründerne og den nye eieren.

I 1983 startet Sidsel og Terje Gleditsch reklamebedriften Dekorima. Målet deres har vært å følge den rivende utviklingen i reklamebransjen, være innovative og åpne for ny teknologi. Det vitner produksjonslokalene på Skolmar om, med sin imponerende maskinpark. Her finner vi også 9 ansatte med kompetanse til å drifte og utvikle bedriften i riktig retning.

Optimisme og vemod

- Vi fortsetter som før, driften skjer inntil videre også fra lokalene våre her på Skolmar, sier en optimistisk daglig leder, Arne Nybo.

Etter over 30 år fant Gleditsch-paret ut at tiden var inne for å trekke seg ut av Dekorima. Både gründere og ansatte synes det er litt vemodig, men ser at bedriften blir godt ivaretatt for videre utvikling også med ny eier.

Ønsket BK som eier

- Vi ønsker å avslutte våre karrierer i reklamebransjen, og vil satse mer på det vi har drevet med parallelt med driften av Dekorima, sier gründer Terje Gleditsch.

Terje Gleditsch går over i en utvidet rolle som arbeidende styreleder for Kokeriet Restaurant, Pir 4 og Thorøya Båthavn samt engasjere seg mer i andre verv i Sandefjords Næringsliv. Kona Sidsel vil jobbe videre med sine fagfelt; dekor, interiør og styling.

De er begge godt fornøyd med at nettopp BK Holding ble den nye eieren og er overbeviste om at den gode utviklingen vil fortsette med det nye eierskapet.

Gleditsch tok selv initiativet til kontakt med BK da beslutningen om å selge var tatt, fordi han så stort potensiale for Dekorima i en eier med dominans i en annen del av samme bransje.

Vil få styrke og ny driv

Daglig leder i BK Holding, Ingar Jansen, er på sin side godt fornøyd med at gründerne og eierne av Dekorima kom til ham da de så etter gode eiere med blikk for videre utvikling av bedriften.

– Vi her på BK er svært ydmyke for hva som ligger av kompetanse i Dekorima, og er selvfølgelig klare over det sterke merkenavnet vi blir tilført – ikke bare i Sandefjord men på hele Østlandet. Når det er sagt, er vi også sikre på at vi skal kunne tilføre virksomheten ny driv, og tilføre nye kunder samtidig som etter oppkjøpet kan tilby vår kundemasse et enda bredere produktspekter. Dette er vinn vinn- situasjon, sier Jansen.

Overtagelsen skjer med virkning fra 30. juni. Dekorima vil være i sine eksisterende lokaler på Skolmar ut 2017. Partene ønsker ikke å kommentere hvilken pris som er lagt til grunn for transaksjonen.