Norsk Industri

Innhold

Betydelig kursrefusjon: Kompetanseløft for GU-medlemmer

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Bedrifter som er medlem av Grafisk Utdanningsfond, kan i 1. halvår 2021 få 75 prosent kursrefusjon på IGM-kurs. Fondet ønsker å gi et ekstra løft for kompetanseheving i medlemsbedriftene.

- Dette er et raust tilbud i en tid hvor flere av våre medlemsbedrifter merker svikt i ordretilgangen. Et kompetanseløft kan bidra til at man står enda bedre rustet til å møte en mer normal tilstand når koranapandemien er slått tilbake. Jeg håper at mange vil benytte seg av dette tilbudet, sier bransjesjef Kari Rømcke i Grafisk bransjeforening.

IGM tilbyr en rekke interessante kurs. Ett av disse er et nytt kurs som er satt opp på oppfordring fra styret i bransjeforeningen: Performance marketing.

> Se aktuelle kurs som IGM tilbyr for vår bransje

Styret i Grafisk Utdanningsfond har etter forslag fra Grafisk bransjeforening vedtatt å stille ekstra midler til rådighet til kursrefusjon for bedrifter som gjennomfører kompetansetiltak for de ansatte med støtte fra Grafisk Utdanningsfond. Det er et uttalt mål med satsingen at det skal bidra til større kompetanseaktivitet i Grafisk Utdanningsfonds medlemsbedrifter.

Refusjonen gjelder ansatte som er omfattet av ordningen med Grafisk Utdanningsfond og som det er betalt inn for til fondet. I tillegg til støtteberettigede ansatte, kan bedriftene få dekket kursrefusjon for en deltaker fra ledelsen som deltar på samme kompetanseheving som de støtteberettigede ansatte.

Kontaktinformasjon til sekretariatet i Grafisk Utdanningsfond:
Kristin Ødegård: 95 55 28 25 - ko@norskindustri.no
Niels Edvard Killi: 97 65 14 21 - niels.edvard.killi@fellesforbundet.no