Bærekraft – hva betyr det for grafisk?

Aktuelt, Grafisk

Publisert

Alle virksomheter med respekt for seg selv og samfunnet, bruker begrepet bærekraft. Men, tolkningen av uttrykket varierer fra bransje til bransje, fra bedrift til bedrift. Nå skal grafisk bransje finne hva som er beste praksis – til offisielle standarder foreligger i fremtiden.

Klima, miljø og bærekraft var tema på landsmøtet til Grafisk bransjeforening i Bergen. Daglig leder Magnus Thorkildsen fra Grafkom og TwoSides Norden og konsernsjef Håvard Grjotheim fra ScandBook Holding innledet.

Håvard Gjrotheim og Magnus Thorkildsen snakket engasjerende om klima, miljø og bærekraft i Bergen. Foto: Norsk Industri.

- Miljø blir stadig viktigere for kundene og bedriftens ansatte. Hele næringslivet konkurrerer om å være mest miljøvennlig, og kravene vil øke. Hvordan bedriften arbeider med miljø og bærekraftmålene blir stadig viktigere i konkurransen om de beste fagarbeiderne. Unge mennesker er opptatt av miljø, sa Magnus Thorkildsen.

For grafisk industri var miljø synonymt med kravene til Svanemerket. Nå er kravene flere og blir mer omfattende for produksjonen og transporten.

- Det er en stor utfordring for bransjen at forbrukerne har en oppfatning av papir og miljø som ikke  sammenfaller med virkeligheten. For eksempel mener kun en av ti i Norge at skogen vokser. Sannheten er at skogen aldri har vokst mer enn nå. Få tror på gjenvinning av papir- mens fasit er at mer enn 80 prosent av alt papir blir gjenvunnet, fremholdt Thorkildsen som la til at papir er en vinner for emballasjebransjen som erstatning for plast.

Magnus Thorkildsen nevnte også at Grafkom formidler CO2-kompensasjon. I Norge er Wera med, og har kompensert for alt sitt papirforbruk i 2021.

ScandBook-initiativ

-Vi er i en kaotisk situasjon. Mange myter er krevende for oss. For å motvirke klimaendringene, må vi ha global beslutningsevne. Det handler om hele kloden vår. Men, vi må handle lokalt også. Vårt konsern har kunder i tolv land, som alle reagerer forskjellig. Vi må kreve at de som går foran oss, lager standarder som virker. Vi har jobbet mye med klima og miljø. Klimaregnskap er en helt klar forutsetning for å være i markedet om to, tre år, og ikke som et konkurransefortrinn.

I tre år har vi laget en rapport som viser eksakt situasjonen i vårt selskap og hva vi jobber med innenfor miljø og klima, på godt og vondt, sa Håvard Grjotheim. Han la til at mens vi venter på ISO-standarder og systemer vi kan forholde oss til, kan vi forholde oss til mål og rapportere. ScandBook har også valgt syv av FNs bærekraftsmål hvor selskapet mener de kan gjøre en forskjell.

ScandBook har tatt et initiativ som kan komme hele bransjen til gode. -Hva gjør man når vi mangler standarder? Da kan man utvikle noe som heter beste praksis.

- Planen er å ha et dokument som viser en vei å gå, et dynamisk dokument som kan oppdateres når nye elementer kommer til. Intergraf vil være med på dette. Målet er å få frem en europeisk veiviser innen miljø og bærekraft før jul, sa Grjotheim. Levonia Print, den svenske bransjeforeningen og et større europeisk forlag er med, og alle er innstilt på å dele informasjonen med andre i bransjen.