Avery Dennison NTP årets grafiske innovatør

Aktuelt, Nyhet, Grafisk

Publisert

Daglig Leder Tom Dyrdal kunne velfortjent ta med seg Innovasjonsprisen 2021 hjem til Gaupne i Sogn og Fjordane fra landsmøtet i Grafisk bransjeforening.

Juryen var begeistret for bedriftens utvikling av ECO-label, merker som er både miljøvennlige og økonomiske – perfekte til det moderne profileringsmarkedet.

Dette sier juryen om årets vinner:
"Årets vinner av Innovasjonsprisen i Grafisk bransjeforening har utviklet et produkt som fanger opp vår tids søken etter bærekraftig utvikling innen økonomi og miljø. Produktet har en spesiell appell til yngre forbrukere hvor spesielt miljøaspektet spiller en sentral rolle.

Juryen merker seg at produktet gir et 75 prosent lavere CO2-avtrykk enn ved normal produksjon. Prisen på produktet er 35-40 prosent lavere enn bedriftens kjente standard produkt, og har 25 prosent kortere leveringstid.

Utviklingen av produktet startet for to år siden, og ble lansert høsten 2020. Utviklingsarbeidet besto i å finne:

  • Riktig papir (uten silikon f.eks) som kunne brukes og resirkuleres
  • Riktig farge system
  • Riktig limløsning
  • Riktig slippmiddel
  • Riktig produksjonsprosess
  • Riktig kvalitetskontroll, kutting og pakking.

Det klarte årets vinner, og resultatet ble ECO – etiketter som er både miljøvennlige og økonomisk – perfekt til det moderne profileringsmarkedet."

Fv.: Tom Dyrdal i Avery Dennison NTP mottar Innovasjonsprisen 2021 på Grafisk landsmøte av Jøran Aulin-Jansson.

Fv.: Tom Dyrdal i Avery Dennison NTP mottar Innovasjonsprisen 2021 av Jøran Aulin-Jansson. Foto: Norsk Industri

Det var styreleder Jøran Aulin-Jansson i Grafisk bransjeforeningen som overrakte prisen på vegne av juryen: Leder Helge Bjørge Fardal fra Innovasjon Norge, Øvrige jurymedlemmer er: Egil Sundet, Norsk Industri/Designindustrien, Kristin Mulleng Sezer, Fellesforbundet, Terje Stafseng, NTNU Gjøvik.

Prisen gir to friplasser på neste landsmøte som blir arrangert i Trondheim, pluss 30 000 kroner.

- Vi etablerte prisen for å stimulere til innovasjon i bransjen, men også for å vise at vi nettopp er en bransje som er kreativ og har en betydelig omstillingsevne når det trengs. Innovasjonen kan skje i de små detaljer i vår verdikjede, eller det kan ha nærmest avgjørende betydning for bedrift og kunder. Juryen har også i år hatt et spennende utvalg av nominerte. De tilfredsstiller alle kriteriene til prisen, og spenner fra produksjonsrettede tiltak til miljø og marked, sa Jøran Aulin-Jansson ved overrekkelsen.

Innovasjonsprisen ble utdelt første gang i 2019.

Avery Dennison NTP

I over 30 år har Avery Dennison NTP drevet fabrikk i Gaupne, Sogn og Fjordane. 130 ansatte jobber med å produsere høykvalitetsmerker til trykk på tekstiler. Det meste av produksjonen går til det norske markedet, men bedriften har også en betydelig andel eksport til kjente merkevarer som Adidas, Umbro og Nike. Den er blant annet eneleverandør til fotballklubben FC Barcelona, hvor de lever spillernavn og nummer til alle offisielle drakter solgt i hele verden.

Gaupne-bedriften har også viktig salg til arbeidstøy- og sportsforhandlere i Europa. I tillegg til egenproduserte merker leverer de andre produkter som broderte og vevde merker, produsert av Avery Dennison-enheter internasjonalt.