Norsk Industri

Innhold

Webinarserie - EUs Green Deal og sirkulær økonomi

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Norsk Industri arrangerer tre korte webinarer for medlemmene i Miljøpolitisk utvalg. Øvrige medlemsbedrifter er naturligvis velkommen til å delta.

Hensikten er å få mer informasjon om, og diskutere konsekvenser av EUs nye virkemidler på miljøområdet - hva tiltakene får å si for norske bedrifter, hva bør bedriftene gjøre for å forberede seg og hvordan kan bedriftene og Norsk Industri jobbe for å påvirke utforming av EUs miljøpolitikk og virkemidler. 

Klikk på ønsket Webinar under:
14. oktober: Grønn Finans
10. november: Støtteordninger for klima- og miljøinvesteringer
9. desember: Dokumentasjon av miljøfotavtrykk

Bedriftene oppfordres også til å sende inn spørsmål/problemstillinger som ønskes avklart i forkant av webinarene. Spørsmål til avklaring kan sendes Berit Sørset eller Gunnar Grini.