Vrakpant for flere kjøretøy

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

I 2018 innføres det vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Biloppsamlere kan også motta driftstøtte.

Miljødirektoratet administrerer ordningen i samarbeid med Skatteetaten. Skatteetaten betaler ut vrakpanten til eier og driftsstøtten til biloppsamlere.

Det utbetales følgende beløp ved vraking:

  • Lastebiler: 5000 kroner
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner
  • Campingvogner og bobiler: 3000 kroner

Den ordinære vrakpanten på 3000 kroner for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy videreføres.

Biloppsamlere får tilskudd for å ta imot og behandle kjøretøyene det innføres vrakpant for fra 1. januar 2018. Driftstøtten dekker hele eller deler av anleggenes kostnader for mottak, transport, miljøsanering og behandling av kjøretøyene. Satsene for driftsstøtte er:

  • Lastebiler: 3250 kroner
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner
  • Campingvogner og bobiler: 5250 kroner
Les mer hos Miljødirektoratet.