Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Skal samarbeide med næringslivet for å redusere engangsartikler av plast

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Miljø

Publisert

Plastsøppel i havet

Illustrasjon: AdobeStock

Klima- og miljødepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak mot engangsartikler i plast som kan utgjøre et miljøproblem.

Arbeidsgruppen består av representanter fra næringslivet og miljøorganisasjonene, og ledes av NHO. Norsk Industri og NHO Mat og Drikke deltar også i arbeidsgruppen, som skal komme med forslag til hvordan vi kan redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast som ikke berøres av varslede forbud i EUs direktiv om engangsartikler. 

En viktig oppgave i arbeidsgruppen vil være å vurdere tiltak som kan inngå i en fremtidig avtale mellom departementet og næringslivet om engangsartikler. Arbeidsgruppen skal levere sine første forslag om tiltak som bør kunne iverksettes med dagens kunnskap allerede 15. september i år. Frist for en endelig rapport fra arbeidsgruppen vil være 1. mars 2020.

Norsk Industri ser frem til å delta i arbeidet.

Les mer hos Klima- og miljødepartementet