Norsk Industri

Innhold

Vil ha sirkulære anskaffelser

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet et utkast til veiledningsmateriale om sirkulære anskaffelser.

Difis utkast til veiledningsmateriale er nå på høring frem til 30. april. Veiledningen er på sektorovergripende nivå og er basert på EUs veileder om offentlige anskaffelser for en sirkulær økonomi og en rapport fra Nordisk Ministerråd.

Difi oppfordrer interesserte ta kontakt for å bli pilot for veiledningen og gi innspill til norske eksempler på beste praksis på sirkulære anskaffelser (1-2 siders beskrivelse). Difi planlegger også å lage mer detaljerte veiledninger for noen utvalgte kategorier som PC og skjermer, møbler og tekstiler, bygg, plast og kunstgressbaner på et senere tidspunkt.

Last ned utkastet til veileder
Les mer hos Difi