Vil ha like konkurransevilkår i Danmark

Den danske regjeringen vil sikre like konkurransevilkår mellom private og offentlige bedrifter og varsler flere konkrete tiltak.

Den danske regjeringen vil skjerpe lovgivningen og opprette en ny klagemyndighet, slik at offentlig sektor holder seg til å løse sine kjerneoppgaver, i stedet for å konkurrere med private bedrifter. Det pekes på tre overordnede initiativer som skal sikre mer rettferdig konkurranse mellom offentlige og private virksomheter.

  1. Klarere regler og begrensninger for når det offentlige skal kunne drive kommersiell næringsvirksomhet.
  2. Rettferdig prisdannelse og like konkurransevilkår. Den danske regjeringen vil følge opp OECDs retningslinjer for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlige og private virksomheter.
  3. Bedre klageadgang og styrket håndhevelse av reglene om offentlig næringsvirksomhet. Det skal blant etableres et nytt tilsyn som kan ta stilling til om kommersiell næringsvirksomhet i stat, fylker og kommuner er lovlig.
Les mer om initiativet i Danmark.