Norsk Industri

Innhold

Vil forske på sirkulærøkonomi

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Økonomi

Publisert

Penger vokser opp av bakken

Foto: AdobeStock

Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner kroner til tiltak innen sirkulærøkonomi.

I Regjeringens grønne omstillingspakke foreslås det å bruke 100 millioner kroner på å fremme en sirkulærøkonomi. 40 millioner kroner skal brukes på forsking på ressurseffektiv avfallshåndtering, reduksjon av farlig avfall og produksjon av resirkulerte råvarer uten innhold av prioriterte miljøfarlige stoffer. I tillegg økes grunnbevillingen til miljøinstituttene med 30 millioner, Eyde-klyngen gis 8 millioner kroner til å kartlegge materialstrømmer i prosessindustrien, mens Virke får 10 millioner kroner til å drive kompetanseheving på sirkulærøkonomi i handelen. Resterende midler fordeles på Leverandørutviklingsprogrammet og Stiftelsen Miljømerking.

Videre foreslår regjeringen å bevilge til sammen 1 milliard kroner over tre år (333 millioner i året) til en såkalt grønn plattform som skal bidra til grønn omstilling i næringslivet. Midlene vil forvaltes av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Mulige satsningsområder for den grønne plattformen er sirkulærøkonomi, hydrogen, batteriteknologi og havvind, annen fornybar energi, osv.

Norsk Industri er positive til at det satses på forskning innen sirkulærøkonomi. Samtidig er det behov for tilskuddsmidler som bidrar til å utløse konkrete prosjekter og investeringer i industrien.

Regjeringen vil øke bevilgningen til Enova med to milliarder kroner i 2020. Klima- og miljødepartementet skal nå inngå en tilleggsavtale med Enova om forvaltningen av disse midlene. Slik Norsk Industris ser det bør nye Enova midler også kunne brukes til å realisere prosjekter innen sirkulærøkonomi. Dette kan handle om økt ressursutnyttelse av avfall, biprodukter eller sidestrømmer som gir reduserte klimagassutslipp i globale verdikjeder eller teknologiprosjekter gir som bidrar til bedre ressursutnyttelse eller resirkulering av kritiske råvarer.