Norsk Industri

Innhold

Vil bedre konkurransen

Aktuelt, Politisk sak, Gjenvinning

Publisert

Regjeringen setter ned en arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak som kan styrke konkurransen mellom offentlige og private bedrifter.

Offentlige og private foretak konkurrerer med hverandre på et økende antall markeder. Norsk Industri har lenge etterspurt like konkurransevilkår mellom kommunale og privat bedrifter, for eksempel innen avfalls- og gjenvinningsbransjen. Nå setter regjeringen ned en arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak for å sikre like konkurransevilkårArbeidsgruppen skal ledes av professor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo. NHO vil ha en representant i gruppen.

- Dette er på høy tid, men ikke desto mindre velkomment. Nedsettelse av arbeidsgruppen viser at regjeringen er opptatt av at det skal være konkurransevilkår. Det er bra. Vi har store forventinger til arbeidet, sier Gunnar Grini, som er bransjesjef for gjenvinning i Norsk Industri.

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen 1. januar 2018.

> Les mer hos Nærings- og fiskeridepartementet