Viktig med gode løsninger etter konkurs

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning

Publisert

Kommuner som rammes av konkursen i avfallsselskapet RenoNorden bør finne gode løsninger sammen med seriøse private gjenvinningsbedrifter.

Det sier adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Han viser til at det skjer mye godt arbeid rundt om i kommune-Norge, slik at innbyggerne fortsatt skal få gode avfallstjenester. Gjenvinningsbransjen bistår allerede kommunene med dette:

- Norsk Industri har profesjonelle private medlemsbedrifter som nå hjelper kommunene med å sørge for at avfallsinnsamlingen går som normalt. Norsk Industri oppfordrer til ro og samarbeid i en krevende situasjon, slik at tjenestetilbudet til innbyggerne fortsatt skal holde god kvalitet, sier han.

Lier-Hansen er tydelig på at norske kommuner må vektlegge kvalitet, miljø og seriøsitet tyngre i anbudskonkurranser, og ikke bare pris. Det er slik kommunene får gode leveranser og tjenester.

- Vår anbefaling til norske kommuner som vil sørge for gode avfallstjenester til innbyggerne er å bruke markedet, og vektlegge kvalitet og miljøhensyn som tildelingskriterium. Dette vil sikre at kommunen knytter til seg profesjonelle og robuste leverandører. Dersom kommunene kun vektlegger pris i anbudskonkurransene blir resultatet en nedadgående prisspiral som ingen er tjent med. I likhet med fagbevegelsen er vi opptatt av gode arbeidsvilkår i bransjen og at tariffavtaler følges. Her har også kommunene et ansvar for å sikre bærekraftighet i bransjen. Det blir verken innovasjon eller lønnsomhet av at kommunene kun skal ha laveste pris, sier han.

Lier-Hansen er oppgitt over at konkursen i RenoNorden har blitt brukt til å utfordre bruken av private leverandører innen gjenvinningsbransjen på generell basis.

- Det normale i en situasjon der ett selskap går konkurs vil være å se seg om etter en ny leverandør av de samme tjenestene. Slike prosesser pågår allerede i mange norske kommuner. Det kan ikke være slik at én konkurs skal føre til at det offentlige skal ta over ansvaret for en hel sektor. Det viktige må være at markedet bygger opp under trygge og innovative bedrifter. Dette krever god bestillerkompetanse. Her samarbeider industrien godt med interkommunale avfallsselskaper, avslutter han.

Fakta om gjenvinningsbransjen
  • Gjenvinningsbransjen sysselsetter om lag 8800 personer og omsetter for ca. 25 milliarder årlig.
  • 80 prosent av alt avfall som oppstår er næringsavfall. Dette har næringslivet selv ansvaret for å håndtere. Markedet for håndtering av næringsavfall fungerer godt og har gjort det i en årrekke.
  • 20 prosent av avfallet som oppstår er husholdningsavfall. Dette har kommunene ansvar for, og kan velge å utføre oppgavene selv eller benytte seg av private tjenesteleverandører. Innen husholdningsavfallsmarkedet har det vært to store konkurser de siste året. Hovedårsaken til dette er et for sterkt prispress og ulønnsomme kontrakter som er inngått med kommunene.