Vellykket seminar for behandlingsanleggene

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA har gjennomført sitt årlige fellesseminar for behandlingsanlegg for farlig avfall.

Hensikten med seminaret er å belyse miljørelevante problemstillinger, og å være en arena for dialog mellom Miljødirektoratet og behandlingsanleggene for farlig avfall. På årets seminar fikk godt over 50 deltakere ny informasjon og oppgraderte sin kunnskap. Blant temaene på årets seminar var nytt fra Miljødirektoratet, storulykkeforskriften, erfaringer fra tilsyn med farlig avfallsmottak og grensekryssende avfallstransport, kartlegging av utslipp av PFAS fra behandlingsanleggene, utarbeidelse av tilstandsrapport iht. industriutslippsdirektivet, finansielle garantier, m.m. 

Presentasjonene fra seminaret kan nå lastes ned fra NFFAs hjemmeside.