Norsk Industri

Innhold

Vellykket HMS-seminar

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Rundt 50 personer deltok på Norsk Industri og Norsk Returmetallforenings HMS-seminar som ble arrangert 1. desember.

HMS-seminaret, som ble arrangert som et webinar, er foreningens årlige HMS-seminar for gjenvinningsbransjen. På webinaret fikk deltagerne høre om hvordan HMS-ansvaret i praksis kan følges opp av anleggsledere, samt praktiske råd om HMS i ny veiledning fra Norsk Industri. I tillegg fikk deltagerne høre om kartlegging og tiltak for miljøfarlige stoffer i overflatevann på avfalls- og gjenvinningsanlegg, regelverk om industrivern og høstens tilsynsaksjon for brannsikkerhet på avfallsanlegg.

Presentasjonene fra HMS-webinaret finnes i lenkene under.