Norsk Industri

Innhold

Vellykket HMS-seminar

Norsk Industri og NR arrangerte HMS-seminar for gjenvinningsbransjen 13. november. Nå kan du laste ned presentasjonene fra seminaret.

Årets HMS-seminar for gjenvinningsbransjen ble arrangert 13. november i regi av Norsk Industri og Norsk Returmetallforening. Det deltok godt over 30 personer på årets seminar. Blant temaene på seminaret var sikkerhet og sikkerhetskultur, resultater fra forskningsprosjekter hos Statens arbeidsmiljøinstitutt og brannrisiko. Vi fikk også høre om forslaget til ny industrivernforskrift. Her foreslås det regler som gjør at flere bedrifter innen avfalls- og gjenvinningsbransjen vil omfattes av reglene om industrivern. Høringsfrist på forskriftsforslaget er 4. februar 2019.

Presentasjonene fra seminaret kan lastes ned under.