Vellykket HMS-seminar

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Gode innlegg og diskusjoner på Norsk Industri og Norsk Returmetallforenings årlige HMS-seminar for gjenvinningsbransjen.

HMS-seminaret 20. november samlet omlag 40 personer. På seminaret fikk deltagerne høre om lederes HMS-ansvar og hvordan toppledere i bransjen følger opp HMS-ansvaret. Det var også innlegg fra DSB om brannrisiko på avfallsanlegg. Det er utarbeidet en ny rapport om brannrisiko og myndighetene har varslet tilsyn på dette området ila. våren 2020. NIVA fortalte om miljøpåvirkning ved vannutslipp fra branner. Stena Recycling delte sine erfaringer med holdningsskapende arbeid og verneombudets rolle i bedriften før Mowi avsluttet seminaret med å fortelle om sitt arbeid med HMS og sikkerhetskultur. Innleggene kan lastes ned fra lenkene under.