Veiledning til SUP-direktivet publisert

Aktuelt, Gjenvinning, Havbruksleverandørene

Publisert

EU-kommisjonen har publisert veiledning til direktivet om engangsprodukter i plast.

Dokumentet gir veiledning for tolkning av sentrale definisjoner og begreper i engangsplastdirektivet. Veiledningen vil være sentral for å kunne avgjøre hvilke plastprodukter som omfattes av direktivet.

I tillegg har EU-kommisjonen publisert en beslutning som beskriver hvordan omsetning av fiskeriutstyr i plast, samt innsamling av kassert fiskeriutstyr når det blir avfall, skal foregå.  

Les mer på EU-kommisjonens nettsider:
Harmonised application of Single-Use Plastic rules (europa.eu)