Unødvendig krav til samtykke

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Det bør være unødvendig at kommunene skal samtykke til utleie av avfallscontainere. Det skriver Norsk Industri i Fædrelandsvennen.

Innlegget ble først publisert i Fædrelandsvennen 21. september 2018 (bak betalingsmur).

I kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla er det vedtatt en lokal renovasjonsforskrift som krever at Avfall Sør må gi samtykke til private bedrifter som leier ut avfallscontainere til boligeiere.

Det er et særdeles merkelig krav.

I dag er det helt vanlig at boligeiere, borettslag og sameier står fritt til å leie containere for å frakte vekk grovavfall ved opprydninger, dugnader, osv., uten at dette er et forhold som berører kommunen.

Norsk Industri har vanskelig for å se hva det er som gjør dagens praksis så problematisk at Avfall Sør nå skal prioritere å bygge opp et system for å behandle søknader om samtykke til containerutleie.

Et krav til samtykke fra kommunen for å leie ut avfallscontainere vil føre til økt byråkrati og et dårligere tjenestetilbud for privatpersoner som har behov for å leie avfallscontainere. Norsk Industri ser det som viktigere å legge til rette for at det skal være enklest mulig for innbyggere, bedrifter og organisasjoner å håndtere avfallet sitt på en forsvarlig måte. Da må dagens fungerende tjenestetilbud rettet mot privatkunder med behov for å leie avfallscontainere videreføres. Det er et stort trykk i høysesongene på containertjenester, og det vil være praktisk og økonomisk krevende å ha god nok kapasitet til å sørge for et godt tilbud mot privatkunder, hvis kundene ikke kan velge fritt mellom flere leverandører.

Et tilleggsmoment er at den nye forskriften inneholder en bestemmelse om at "Avfall Sør kan nekte å gi samtykke dersom Avfall Sørs mulighet for økonomiske og rasjonell drift reduseres". Hva som ligger i dette er mildt sagt uklart, men forutsigbart for gjenvinningsbedriftene i regionen er det hvertfall ikke.

Vi registrerer at Avfall Sør er i gang med å avsette arbeidskraft til oppgaven med å behandle søknader om samtykke og til å drive tilsyn og kontroll med virksomheter som har fått samtykke. Vi kan ikke forstå annet enn at dette er å bygge opp unødvendig byråkrati rundt en ordning som fungerer helt fint i dag. Regningen havner hos næringslivet og hos folk som av ulike årsaker trenger å leie en avfallscontainer.

Det er helt unødvendig å bruke verdifull arbeidskraft i kommunene til å administrere noe så ordinært som utleie av avfallscontainere. La heller kommunene bruke tiden på noe mer gagnlig for innbyggerne.