Tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Miljødirektoratet har publisert bestemmelser for tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter og opprettet et søknadssenter for tilskuddsmottakere.

Stortinget har vedtatt en statlig finansiert tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter. Ordningen skal bidra til økt innsamling og forsvarlig håndtering av kasserte båter.

Anlegg som ønsker å motta tilskudd til å miljøsanere og forbehandle/behandle kasserte fritidsbåter kan nå sende søknad om forhåndsgodkjenning som tilskuddsmottaker til post@miljodir.no. Det er ingen frist for innsending av slik søknad, men det vil ikke utbetales tilskudd til anlegg som ikke har forhåndsgodkjenning.

Mottak før forhåndsgodkjenning er på egen risiko. Forhåndsgodkjenning forutsetter at anlegget har nødvendig tillatelser etter forurensningsloven.

Miljødirektoratet har også publisert bestemmelser om hvilken informasjon og dokumentasjon som må følge søknaden. Her fremgår det også støttesatser og avgrensninger for tilskuddsordningen. Det er viktig sette seg godt inn i disse bestemmelsene før det søkes om forhåndsgodkjenning som tilskuddsmottaker.

Les mer hos Miljødirektoratet