Tilskudd til kompetansetilbud i gjenvinningsbransjen

Aktuelt, Gjenvinning, Kompetanse

Publisert

Gjenvinning

Foto: Christian Søgaard / Norsk Gjenvinning.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har lyst ut midler til utvikling av kompetansetilbud rettet mot avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Regjeringen har bevilget midler til et eget bransjeprogram for etterutdanning i gjenvinningsbransjen. Det er nå lyst ut midler til utvikling av kompetansetilbud rettet mot avfalls og gjenvinningsbransjen med søknadsfrist 5. september. Totalrammen for utlysningen er på 15 millioner kroner. Tilbudene skal gjøres tilgjengelig for målgruppen, som er ansatte på alle nivåer i gjenvinningsbransjen.

Det kan søkes om tilskudd til utvikling av nye kompetanseutviklingstilbud, eller til å videreutvikle et eksisterende tilbud slik at de er tilpasset og rettet mot avfalls- og gjenvinningsbransjens behov.

I tillegg dekkes også drift av tilbudet frem til utgangen av 2024 forutsatt at tilbudet har tilstrekkelig etterspørsel. Første gangs gjennomføring av tilbudet skal senest skje i 2023.

> Utlysningsteksten finner du hos Kompetanse Norge