Tilskudd og vrakpant for flere typer kjøretøy

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Stortinget har vedtatt vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Miljødirektoratet har vurdert hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

Stortinget vedtok i høst en vrakpantordning for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Det skal gis et tilskudd på 8250 kroner for lastebiler, campingbiler og bobiler, og 1000 kroner for mopeder og motorsykler.

Miljødirektoratet foreslår å utvide den etablerte vrakpantordningen, men at deler av pengene for de nye kjøretøyene går direkte til behandlingsanleggene. Dette skyldes at importørene ikke har ansvar for å dekke kostnadene, slik de har for kjøretøy som omfattes av dagens vrakpantordning. I tillegg er det liten verdi i avfallet fra en del av de nye kjøretøyene. Dermed blir behandlingen mer kostbar. Direktoratet foreslår at en vesentlig del av tilskuddet går til biloppsamlingsplasser for å dekke deres kostnader, og at at det blir gratis for eiere å levere kjøretøyet til godkjent avfallsbehandling.

Les mer hos Miljødirektoratet