Norsk Industri

Innhold

Tilskudd og vrakpant for flere kjøretøy

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Stortinget har vedtatt vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Miljødirektoratet har vurdert hvordan dette best kan gjennomføres.

Stortinget vedtok i høst en vrakpantordning for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Det skal gis et tilskudd på 8250 kroner for lastebiler, campingbiler og bobiler, og 1000 kroner for mopeder og motorsykler.

Miljødirektoratet foreslår å utvide den etablerte vrakpantordningen, men at deler av pengene for de nye kjøretøyene går direkte til behandlingsanleggene. Dette skyldes at importørene ikke har ansvar for å dekke kostnadene, slik de har for kjøretøy som omfattes av dagens vrakpantordning. I tillegg er det liten verdi i avfallet fra en del av de nye kjøretøyene. Dette gjør at avfallsbehandlingen av kjøretøyene blir mer kostbar.

Stortinget har også vedtatt at eiere som vraker varebiler med forbrenningsmotor og dokumenterer kjøp av nullutslippsvarebil, skal få 13 000 kroner i tilskudd i tillegg til ordinær vrakpant. Tilskuddet vil bli utbetalt fra Miljødirektoratet. Direktoratet planlegger å etablere et system for å administrere ordningen så raskt som mulig.

Les mer hos Miljødirektoratet