Svensk utredning - skeptisk til forbrenningsavgift

En ny svensk offentlig utredning - "Brännheta skatter" er skeptisk til samfunnsnytten av å innføre en avgift på avfallsforbrenning.

Utredningen har vurdert rammebetingelsene for avfallsforbrenning og analysert behovet for å innføre en avgift på forbrenning av avfall. Én av konklusjonene er imidlertid at det andre virkemidler, for eksempel krav til utsortering av resirkulerbare avfallsfraksjoner, som er bedre egnet til å øke materialgjenvinningen av avfall.

Dersom det likevel skal innføres en avgift på avfallsforbrenning foreslås det at avgiften retter seg mot det avfallet som tas inn til forbrenningsanleggene, og at det gis fradrag for avfall som tas ut av samme anlegg. Avgiftsnivået som foreslås er 100 kr. per tonn.

Les mer hos Ätervinningsindustrierna.