Styrker partssamarbeidet i gjenvinningsbransjen

Publisert

Klosser etterhverandre med symboler for sikkerhet

Wooden blocks with symbol of hse concept. Foto: AdobeStock

Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Arbeidsmandsforbund gjennomførte nylig et felles prosjekt for å styrke partssamarbeidet i gjenvinningsbransjen innen HMS.

Prosjektet har tatt sikte på å styrke sentralt og lokalt partssamarbeid, medvirkning og involvering på seks anlegg i gjenvinningsbransjen. Prosjektet har vektlagt å styrke partssamarbeidet om HMS og personsikkerhet, men erfaringene kan også brukes for å styrke partssamarbeidet i bedriftene generelt.

Som en del av prosjektet er det utviklet en veileder med råd og tips for hvordan bedriftene kan styrke partssamarbeidet og samhandlingen mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud.

Hovedorganisasjonenes fellestiltak har støttet prosjektet økonomisk.

Prosjektleder har vært Safetec AS.

  • Vi er svært takknemlige for støtten fra Hovedorganisasjonenes fellestiltak. Denne støtten har vært avgjørende for å styrke partssamarbeidet rundt et svært viktig område for gjenvinningsbransjen.
  • Vi håper at bedriftene fortsetter å vektlegge partssamarbeidet. Vi tror at den nye veilederen som er kyndig utarbeidet av Safetec, nå vil komme til nytte både på lokalt og sentralt nivå i bedriftene.

Det sier Gunnar Grini (Norsk Industri), Jørgen Kaurin (Fellesforbundet), Steffen Nilsen (Industri Energi) og Arne Presterud (Norsk Arbeidsmandsforbund) i en felles uttalelse.

Last ned bransjeveilederen her (pdf)