Styrker Kretsløpet

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Skjermdump fra www.kretslopet.no

Bransjebladet Kretsløpet tilbyr nå en egenutviklet app i hvert abonnement.

Kretsløpets er avfalls- og gjenvinningsbransjens viktigste informasjonskilde og er landets eneste spesialmagasin for avfall og gjenvinning. Ansvarlig utgiver er selskapet Kretsløpet AS, som eies av Norsk Industri, Norsk Returmetallforening, Norsk forening for farlig avfall (NFFA), Grønt Punkt Norge og COWI AS. Bladet er et uavhengig fagtidsskrift som redigeres i henhold til redaktørplakaten.

Appen som nå er utviklet er en del av en digital satsning fra eierne av Kretsløpet. Appen gir samme tilgang til Kretsløpet som mange vil kjenne igjen fra sitt lokalavisabonnement og er nå inkludert i hvert enkelt abonnement uten ekstrakostnad.

Gå inn på Kretsløpets hjemmesider

Eierne har styrket bladet redaksjonelt de siste årene, for å møte ambisjonen om å spre objektiv faglig informasjon og kompetanse til avfalls- og gjenvinningsbransjen. Det er stadig flere som har sin profesjon innen avfall og gjenvinning og bransjen sysselsetter nå ca. 11.000 personer. Vi er inne i en tid der det skjer mye i bransjen og fra myndighetshold, i Norge og i EU. Viktige nyheter for bransjen vil dekkes av Kretsløpet.

Mer informasjon om abonnement på Kretsløpet finnes her