Store klimagassbesparelser mulig ved økt resirkulering

Aktuelt, Gjenvinning, Energi og klima

Publisert

Foto: Norsk Industri.

En ny europeisk rapport viser at økt resirkulering kan gi reduserte årlige klimagassutslipp på nesten 300 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2035.

Det er de europeiske bransjeforeningene FEAD, CEWEP og RDF Industry Group, samt den nederlandske bransjeorganisasjonen for gjenvinningsindustrien som står bak rapporten.

Klimagassreduksjonene er særlig relatert til at resirkulerte råvarer erstatter jomfruelige råvarer og mindre avfall til deponi. Beregningene er gjort for EU 27 og UK og for 10 ulike avfallstyper (papp og papir, glass, plast, jernholdige metaller, aluminium, trevirke, tekstiler, dekk, biologisk avfall og avfallsbrensel).

I 2018 var den europeiske gjenvinningsindustrien nesten CO2 nøytral mht. håndtering av disse 10 avfallsfraksjonene, med totale netto utslipp på 13 millioner CO2-ekvivalenter i året. Det meste ambisiøse scenarioet som er undersøkt i rapporten viser altså at avfalls- og gjenvinningsindustrien frem mot 2035 kan bidra med netto utslippsreduksjoner på 283 millioner CO2-ekvivalenter. 

Ifølge rapporten er nøkkelen til å oppnå klimagassreduksjonene å få til en mest mulig optimal utnyttelse av infrastruktur og anlegg for resirkulering og avfallsforbrenningsanlegg i EU og UK.

Les rapporten her