Stabile mengder husholdningsavfall

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at mengdene husholdningsavfall, samt andelen til materialgjenvinning, holder seg stabilt i 2016.

Stabile avfallsmengder

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var mengdene avfall fra husholdningene på ca. 2,3 millioner tonn i 2016. Mengdene husholdningsavfall har ligget noenlunde stabilt de siste fire årene. Mens mengdene husholdningsavfall gikk ned med 0,5 % fra 2015-2016 økte forbruksvolumet med 1,5 %. Dersom man ser de siste 20 årene under ett har økningen i forbruksvolumet og økningen i mengdene husholdningsavfall vært tilnærmet lik.

Lik andel til materialgjenvinning

Andelen av husholdningsavfallet som ble levert til materialgjenvinning (inkludert biologisk behandling) var på 38 % i 2016. Dette er på samme nivå som året før. Knapt 80 % av avfallet som ble sendt til forbrenning ble utnyttet til energi.

Les mer hos SSB

For flere materialer fortsetter trendene som SSB har sett de siste årene:

  • Mengdene plast, glass og metall som blir levert til materialgjenvinning øker.
  • Mengdene papir og papp som blir levert til materialgjenvinning går ned.
Store forskjeller

Tall fra statistikkbanken viser store forskjeller når det gjelder størrelsen på avfallsgebyr og andelen av husholdningsavfallet som leveres til materialgjenvinning. Tabellen nedenfor viser utviklingen de siste tre årene for et lite utvalg kommuner.

    2014 2015 2016
Sandefjord Årsgebyr for avfallstjenesten (eks. MVA) 1731 1766 1830
  Andel til materialgjenvinning (inkl. biologisk behandling) 55 % 53 % 58 %
Hamar Årsgebyr for avfallstjenesten (eks. MVA) 1858 2034 2238
  Andel til materialgjenvinning (inkl. biologisk behandling) 57 % 56 % 58 %
Stavanger Årsgebyr for avfallstjenesten (eks. MVA) 2224 2258 2303
  Andel til materialgjenvinning (inkl. biologisk behandling) 51 % 48 % 49 %
Oslo Årsgebyr for avfallstjenesten (eks. MVA) 3449 3691 3691
  Andel til materialgjenvinning (inkl. biologisk behandling) 37 % 39 % 39 %
Kristiansand Årsgebyr for avfallstjenesten (eks. MVA) 3140 3140 3140
  Andel til materialgjenvinning (inkl. biologisk behandling) 35 % 35 % 35 %
Tromsø Årsgebyr for avfallstjenesten (eks. MVA) 3747 3805 3906
  Andel til materialgjenvinning (inkl. biologisk behandling) 30 % 27 % 32 %
Trondheim Årsgebyr for avfallstjenesten (eks. MVA) 1388 1388 2020
  Andel til materialgjenvinning (inkl. biologisk behandling) 32 % 30 % 30 %
Ålesund Årsgebyr for avfallstjenesten (eks. MVA) 2500 2500 2500
  Andel til materialgjenvinning (inkl. biologisk behandling) 21 % 27 % 28 %
Bergen Årsgebyr for avfallstjenesten (eks. MVA) 1929 1804 1804
  Andel til materialgjenvinning (inkl. biologisk behandling) 24 % 24 % 25 %
Fredrikstad Årsgebyr for avfallstjenesten (eks. MVA) 2067 1959 1937
  Andel til materialgjenvinning (inkl. biologisk behandling) 25 % 24 % 22 %