Norsk Industri

Innhold

Spennende HMS-seminar for gjenvinningsbransjen

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Norsk Industri og Norsk Returmetallforening arrangerte et HMS-seminar 30. november, med tema personsikkerhet og sykefravær.

På seminaret fikk deltagerne høre om arbeidet i Norsk Industris HMS-utvalg og hvordan dette arbeidet vil få overføringsverdi til alle bransjene i Norsk Industri. Videre delte bedrifter som Borregaard, Norsk Gjenvinning, Stena Recycling og Franzefoss Gjenvinning sine erfaringer. Statens arbeidsmiljøinstitutt fortalte om tiltak for forebygging av sykefravær i industrien samt status og utviklingstrekk fra den nasjonale overvåkingen av arbeidsmiljø og helse. Innleggene kan lastes ned via lenkene nedenfor.