Skal styrke partssamarbeidet om HMS i gjenvinningsbransjen

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Flere personer som pusler med puslespill

Foto: AdobeStock.

Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Arbeidsmandsforbund har fått tildelt midler fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak for å styrke partssamarbeidet i gjenvinningsbransjen innen HMS.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak støtter samarbeidsprosjektet med opp til 1 185 000 kr. Prosjektet skal styrke sentralt og lokalt partssamarbeid, medvirkning og involvering i bedriftene mht. kontinuerlige forbedringsprosesser. Dette skal resultere i nye og konkrete forslag til HMS-tiltak, både basert på erfaringene bransjen allerede har og erfaringer som fremkommer gjennom dette prosjektet.

"Vi er svært takknemlige for støtten fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak og ser frem til å styrke partssamarbeidet rundt et svært viktig område for gjenvinningsbransjen."

Det sier Gunnar Grini (Norsk Industri), Jørgen Kaurin (Fellesforbundet), Steffen Nilsen (Industri Energi) og Arne Presterud (Norsk Arbeidsmandsforbund) i en felles uttalelse. Partene understreker at det også vil være åpent for flere arbeidstakerorganisasjoner å delta i prosjektet der dette er relevant.

Rekruttering av bedrifter som ønsker å delta vil gjennomføres på nyåret i 2022 og organisasjonene inviterer til et digitalt informasjonsmøte om prosjektet 4. februar. Beslutning om videre deltagelse vil tas av partene i virksomhetene. Organisasjonene bak søknaden håper på god oppslutning i bransjen.