Norsk Industri

Innhold

Skal dokumentere bruk av resirkulerte råvarer

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Et nytt EU-prosjekt skal utvikle metodikk for å kunne dokumentere innhold av resirkulerte råvarer i nye produkter.

Det er konsulentselskapene Eunomia, IVL og Denkstatt som skal gjennomføre en utredning på vegne av EU-kommisjonen. Hensikten er å utvikle harmoniserte europeiske metoder for å verifisere og rapportere innholdet av resirkulerte råvarer i nye produkter. Hovedfokus i utredningen vil være knyttet til bruk av resirkulert plast. Men, metodikken som utvikles i EU skal også være overførbar mht. bruk av resirkulerte råvarer i andre produktgrupper som emballasje, elektronikk, kjøretøy og byggevarer.

Les mer om prosjektet her:
Developing Options for Measuring Recycled Content - Eunomia