Norsk Industri

Innhold

Sjekkpunkter ved søknad – farlig avfall

Aktuelt, Fagartikkel, Gjenvinning

Publisert

Norsk Industri har utarbeidet et dokument til bruk ved søknad til Miljødirektoratet om etablering eller utvidelse av behandlingsanlegg for farlig avfall.

Dokumentet inneholder anbefalinger til milepæler/sjekkpunkter i forbindelse med saksgangen ved søknad om etablering eller utvidelse av behandlingsanlegg for farlig avfall. Miljødirektoratets kommentarer til dokumentet er gjengitt i teksten eller i fotnoter.

Hensikten med dokumentet er å bidra til at Miljødirektoratet mottar mest mulig fullstendige søknader og etablere en felles forståelse mht. hvilken informasjon det er behov for i ulike faser av saksbehandlingen.

> Last ned dokument