Sirkulær plasterklæring undertegnet

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Mer enn 100 aktører fra hele plastverdikjeden har signert en felles-erklæring i regi av den europeiske alliansen for sirkulær plast.

Den europeiske alliansen for sirkulær plast jobber for å bidra til et velfungerende europeisk marked for resirkulert plast. Den nye erklæringen ble signert 20. september i Brussel og beskriver hvordan alliansen skal nå målet om å øke det årlige europeiske forbruket av resirkulert plast til nye plastprodukter til 10 millioner tonn innen 2025.

Les mer hos EU-kommisjonen

Blant tiltakene i den nye erklæringen er:

  • Design av plastprodukter som bidrar til økt resirkulering og bruk av resirkulert plast
  • Bedre innsamlinng, sortering og resirkulering av plastavfall i EU
  • Økt satsing på forskning og utvikling innen sirkulær plast
  • Økt transparens og sporbarhet ved grensekryssende transport av plastavfall i EU