Norsk Industri

Innhold

Seminar for farlig avfallsanlegg - programmet er klart

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

3. mai arrangerer Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet. Programmet for dagen er klart.

Seminaret arrangeres 3. mai fra kl. 10.00 hos Norsk Industri på Majorstua. Hensikten er å belyse miljørelevante problemstillinger, og å være en arena for dialog mellom Miljødirektoratet og behandlingsanleggene for farlig avfall.

Last ned programmet

Tema som skal diskuteres er blant annet elektronisk deklarering av farlig avfall, tankforskriften, nye BAT-konklusjoner for avfalls- og gjenvinningsbransjen og finansielle garantier.

Deltagelse er forbeholdt ansatte hos behandlingsanlegg for farlig avfall som har tillatelse fra Miljødirektoratet. Av kapasitetshensyn er det ikke anledning for andre til å delta på seminaret. 

Meld deg på seminaret