Norsk Industri

Innhold

Seminar for eksportører og importører av avfall

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Miljødirektoratet inviterer aktører som jobber med eksport og import av avfall til sitt årlige seminar torsdag 19. april.

Blant årets temaer er grønnlistet avfall og evaluering av grensekryssforordningen.  Det blir også informasjon om endringer i rutiner og tolkning av regelverket, og gjennomgang av endringer vedr. eksport og import av avfall. I tillegg vil det informeres om direktoratets arbeid med elektronisk søknadsregistrering, og det blir gode mulighet er for å snakke med ansatte i Miljødirektoratet og bransjekolleger.

Les mer hos Miljødirektoratet og meld deg på seminaret