Norsk Industri

Innhold

Seminar for behandlingsanleggene 8. mai

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA arrangerer seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet.

Hensikten med seminaret er å belyse miljørelevante problemstillinger, og å være en arena for dialog mellom Miljødirektoratet og behandlingsanleggene for farlig avfall.

Seminaret finner sted hos Miljødirektoratet på Helsfyr i Oslo 8. mai kl. 10.00 til kl. 15.00. Deltagelse er forbeholdt ansatte hos behandlingsanlegg for farlig avfall som har tillatelse fra Miljødirektoratet. Av kapasitetshensyn er det ikke anledning for andre til å delta på seminaret.

Programmet er under utarbeidelse og innspill til programmet kan sendes til Norsk Industri eller Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Frist for påmelding er 20. april.

Påmelding kan gjøres her