Norsk Industri

Innhold

Samarbeid om klimasmart avfallstransport

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

140 kommuner inviterer til leverandørkonferanse 22. august om offentlige innkjøp som stimulerer til klimasmart avfallstransport.

Leverandørutviklingsprogrammet har samlet kommuner, kommunale avfallsslskap og Direktoratet for forvaltning og IKT om initiativet. Hensikten er at blant annet at innovative innkjøp av avfallstjenester skal være en katalysator for at regjeringens mål om 50 % kutt i klimagassutslipp fra transportsektoren innen 2030 kan nås.

Den 22. august inviteres bedrifter som kanskje sitter på en av løsningene til grønnere og mer klimasmart avfallstransport til leverandørkonferanse i Næringslivets hus i Oslo. 140 norske kommuner (IKS'er og enkeltkommuner) ønsker å stå samlet i krav til, dialog om og samarbeid med leverandører for grønnere løsninger for transport av avfall.

Last ned invitasjon til konferansen
Meld deg på konferansen

 Det er utarbeidet et eget notat med mer bakgrunnsinsinformasjon om samarbeidet.