Ragn-Sells markerer nytt hovedkontor

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Ragn-Sells flytter inn i nytt hovedkontor på Lørenskog.

Åpningen av det nye hovedkontoret ble markert med taler fra blant annet konsenledelsen i Sverige og ordfører Ragnhild Bergheim i Lørenskog kommune. Det ble vektlagt at det nye hovedkontoret gir verdiskapning og arbeidsplasser i kommunen og fører til estetisk god områdeutvikling. I tillegg var det et gjennomgangstema at virksomhet innen gjenvinningsbransjen gir viktige bidrag til en sirkulær økonomi.

Det nye hovedkontoret er samlokalisert med selskapets gjenvinningsanlegg på Lørenskog. Med dette grepet samler Ragn-Sells administrasjonen i Stor-Oslo under samme tak. Det nye kontoret har 80 kontorplasser i tillegg til garderober og kantine for alle ansatte. Flere av Ragn-Sells datterselskaper vil også få kontorer i det nye bygget.

Les mer hos Ragn-Sells.