Norsk Industri

Innhold

Programmet for Byggavfallskonferansen 2018 er klart

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Byggavfallskonferansen 2018 avholdes i Oslo kongressenter 31. januar og 1. februar. Hovedtemaene er materialgjenvinning og ombruk.

Fremtidige rammebetingelser for byggavfall og hva de ulike aktørene må foreta seg for at EU-kravet om 70 % materialgjenvinning av byggavfall fra 2020 skal nås, vil bli viet stor oppmerksomhet på konferansen. Blant annet vil en arbeidsgruppe bestående av store statlige byggherrer fortelle hvordan de vil forholde seg til materialgjenvinning og ombruk i tiden fremover. Norsk Industri har deltatt i programkomiteen for konferansen.

Meld deg på konferansen.

Denne byggavfallskonferansen 2018 er den 10. i rekken, og det forventes rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles til to lærerike dager i Oslo kongressenter.