Foto:

Produsentansvar – gårsdagens løsning?

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Norsk Industeri. Foto:

Utvidet produsentansvar har vært et sentralt virkemiddel i norsk avfallspolitikk de siste 30 årene. Spørsmålet er om dette er et effektivt virkemiddel også for de neste tiårene.

Norsk Industris adm. direktør, Stein Lier-Hansen, har skrevet en kronikk om dette i avfalls- og gjenvinningsbransjens magasin på nett, Kretsløpet!

Les kronikken "Produsentansvar - gårsdagens løsnig?" her