På like vilkår

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

NHO, Norsk Industri, NHO Service og Abelia arrangerte frokostmøte om konkurranse på like vilkår mellom private og offentlige bedrifter.

På frokostmøtet fortalte flere bedrifter og bransjer i NHO-fellesskapet om erfaringer med ulike konkurransevilkår mellom offentlige og private selskaper. For Norsk Industri er dette en svært viktig sak. Avvikling av kommunale selskapers konkurransefortrinn er en forutsetning for industrialisering av gjenvinningsbransjen.

På seminaret ble også rapporten "Konkurranse på like vilkår" lansert.

Rapporten er utført av BDO på oppdrag fra NHO, og  kartlegger bedriftenes opplevelser, konkrete eksempler og presenterer forslag til løsninger.

> Last ned rapporten fra BDO her

Norsk Industri mener at følgende virkemidler er nødvendige for å sikre konkurranse på like vilkår:

  • Sørge for at monopolselskap og kommersiell næringsvirksomhet ikke kan være organisert innen samme konsern eller foretak og heller ikke ha eiendeler i hverandre.
  • Avvikle kommunenes praksis med å tildele enerett til selskap/-konsern som, i tillegg til å ivareta monopoloppgaver, driver omfattende kommersiell næringsvirksomhet.
  • Avvike ubegrensede offentlige garantier til kommunale foretak som konkurranser med private selskap, herunder endre lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).
  • Styrke Konkurransetilsynet som selvstendig myndighetsorgan.