Oslobygg KF åpner byggavfallskonferansen 2024

Publisert

Oslo kommunes eiendomsforetak, og en av landets største byggherrer og eiendomsforvaltere, holder åpningsinnlegget på årets byggavfallskonferanse.

Det er Kjersti Folvik, som er direktør for divisjon Porteføljeutvikling i Oslobygg, som åpner byggavfallskonferansen. Hun vil fortelle om hvordan Oslobygg jobber med sirkulær økonomi og bærekraft, samt byggavfall, både på strategisk nivå, ved anskaffelser og i den daglige driften.

Oslobygg ble opprettet i 2021 etter en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Oslobygg forvalter ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom, som barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. Oslobygg skal investere for rundt 35 milliarder kroner de nærmeste årene. Miljø og energi, innovasjon og seriøst arbeidsliv er sentrale satsninger hos selskapet, og på konferansen får vi høre mer om hvordan disse satsningene operasjonaliseres i praksis.

Konferansen arrangeres av NHP-nettverket 12. mars i Næringslivets Hus i Oslo. Årets konferanse er den femtende i rekken. NHP-nettverket har historie tilbake til 1990-tallet og består av 19 organisasjoner og virksomheter med felles interesse for rett håndtering av bygg- og anleggsavfall. Fra 2024 har NHO Byggenæringen overtall ledervervet, representert ved Trine Dyrstad Pettersen fra Byggevareindustrien.

- Vi gleder oss til å høre hvordan en av landets aller største eiendomsaktører jobber med sirkulær økonomi og bærekraft i praksis. Årets konferanse er nå tettpakket med faglige nyheter og oppdateringer for alle som jobber med bygg- og anleggsavfall. Så her er det bare å melde seg på sier Trine Dyrstad Pettersen, som fra og med 2024 er nyslått leder av NHP-nettverket.

Programmet og påmelding finnes på NHP-nettverkets nettsider

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen