Økt vrakpant i budsjettforliket

Aktuelt, Gjenvinning, Statsbudsjettet

Publisert

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om å innføre nye vrakpantsatser.

Formålet med de nye vrakpantsatsene er å stimulere til å skifte ut gamle, forurensende kjøretøy og fartøy med nye og mer miljøvennlige. Samlet proveny anslås til 300 mill. kroner. Det innføres en tredelt ordning:

1.  Vrakpant for varebiler
Gis som et tilskudd på 13 000 kroner utover dagens vrakpant ved kjøp av ny nullutslipps-varebil. Det forutsettes at det samtidig vrakes en fossil varebil.

2.  Tilskudd for vraking av fritidsbåter
Gis som en betaling for avhending til godkjent retursted på 15 000 kroner.

3.  Tilskudd for vraking av mopeder, campingvogner, motorsykler
Gis som et tilskudd ved vraking. Følgende satser legges til grunn:

  • Tilskudd lette motorsykler 1 000
  • Tilskudd tunge motorsykler 1 000
  • Tilskudd mopeder 1 000
  • Tilskudd lastebiler/bobiler utenfor vrakpantordning 8 250
  • Tilskudd campingvogner 8 250

For noen av kjøretøyene og fartøyene vil det vurderes å justere satsene ned når det er skapt et marked for retur.