Norsk Industri

Innhold

Nyttig HMS-seminar

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Norsk Industri og Norsk Returmetallforening satte personsikkerhet i sentrum på HMS-seminar 10. november.

Hensikten med seminaret var at avfalls- og gjenvinningsbedrifter skal kunne dele erfaringer og få mer kunnskap om HMS og personsikkerhet på gjenvinningsanlegg. Deltagerne var innom tema som sikker håndtering av batterier, hvordan sikre seg mot risiko ved håndtering av gass, sikker jobb analyser og erfaringer med ulike risikoreduserende tiltak på gjenvinningsanlegg.

Foredragene er nå tilgjengelige: