Nytt læremateriell om det grønne skiftet og farlig avfall

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Reagensrør med farlig avfall-symbol

Foto: AdobeStock.

Norsk Industri og Norsk forening farlig avfall (NFFA) utgir nytt læremateriell til fagskolestudiet om farlig avfall.

Det nye kompendiet er en del av pensumet for studieemnet Det grønne skiftet og farlig avfall. Dette emnet gir 2,5 studiepoeng og er en del av det NOKUT-akkrediterte studiet «Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter» som starter opp ved Fagskolen Vestfold og Telemark den 15. september. Det nye kompendiet kan imidlertid også betraktes som frittstående faglitteratur innen avfallsområdet og gir bl.a. kunnskap om hovedtrekk i nasjonal og internasjonal miljøpolitikk, forståelse for hva som ligger i målene for en miljøvennlig omstilling av industri- og næringsliv, samt hvordan forsvarlig håndtering av farlig avfall er en viktig del av dette arbeidet. Kompendiet vil om kort tid tilgjengeliggjøres for salg via Brettboka.