Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Nytt EU-veikart for sirkulærøkonomi

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

EU-kommisjonen har publisert et nytt veikart for den kommende handlingsplanen om sirkulærøkonomi. Frist for innspill er 20. januar.

EU-kommisjonen vil legge frem en ny handlingsplan for sirkulærøkonomi i mars 2020. Dette sammenfaller med fremleggelsen av en ny europeisk industristrategi. Det er nå publisert et kort veikart for arbeidet med sirkulærøkonomi. Det er mulig å gi innspill til arbeidet i tiden frem til 20. januar.

Les mer her

Den nye handingsplanen for sirkulærøkonomi vil blant annet inneholde nye initiativer for å fremme miljøvennlige produkter og bærekraftig produtdesign. Ressursintensitve produktgrupper som tekstiler, byggevarer, elektronikk og plast vil prioriteres. I tillegg varsler EU-kommisjonen en modernisering av avfallslovgivningen for å legge til rette for avfallsreduksjon og økt resirkulering. Det er et mål med et mest mulig harmonisert europeisk marked for biprodukter og resirkulert råstoff.