Nytt deponi og norske kommuner

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Industrien har vært tydelig: Vi trenger minst ett nytt deponi som kan håndtere uorganisk farlig avfall. Får vi kommunesektoren med på laget?

Det er spørsmålet som Norsk Industris adm. dir. Stein Lier-Hansen stiller i Kommunal rapport. 

Bakgrunnen er at kapasiteten ved NOAHs anlegg på Langøya brukt opp i 2022. Da er, så vidt vi kan forstå, både norsk industri og kommuner avhengig av nyetablering av behandlingsløsninger, for å håndtere det farlige avfallet som oppstår.

Les innlegget i Kommunal Rapport.