Norsk Industri

Innhold

Nytt dansk avfallsforlik

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Partiene i det danske folketinget har inngått et politisk forlik om avfallspolitikken.

Bak det danske avfallsforliket står Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Partiene er enige om at den danske avfallssektoren skal være klimanøytral i 2030, at det skal sorteres ut 80 % av plast før forbrenning av restavfall i 2030 og at avfallsmengdene skal reduseres. For å nå de ambisiøse målene er partiene også enige om en ny organisering av den danske avfallssektoren.

Blant annet er avtalepartiene er enige om at stille krav til kildesortering av flere avfallsfraksjoner. Videre viser partiene til at private avfallsselskaper håndterer 95 % av det resirkulerbare næringsavfallet i Danmark og at virksomhetene gjør dette på en bra måte. Det betyr at offentlige avfallsselskaper ikke ansees som kritiske for håndteringen av avfall. Partiene er derfor enige om å stille krav til kommunene om å sette ut sortering og behandling av resirkulerbart husholdningsavfallet på offentlig anbud. Kommunene skal heller ikke bygge og drive sorterings- eller behandlingsanlegg for slikt avfall. Eksisterende kommunale anlegg kan drives videre i opptil fem år, så lenge de skilles ut fra kommunale drifts- og myndighetsoppgaver og konkurrerer på like markedsvilkår som de private avfallsselskapene.

Les det danske forliket her