Norsk Industri

Innhold

Nye veiledningsdokumenter til avfallsdirektivet

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

EU kommisjonen har publisert to nye rapporter, med veiledning om avfallsdirektivets regler om kildesortering og produsentansvar.

Det europeiske rammedirektivet om avfall (avfallsdirektivet) ble revidert i 2018. Direktivet er sentralt i både EUs og Norges avfallspolitkk. For å bidra til lik praktisering og tolkning av viktige bestemmelser i direktivet utarbeider EU-kommisjonen veiledningsdokumenter til direktivet. Nå er det publisert to nye rapporter om separat innsamling av husholdningssavfall og lignende avfall fra næringslivet ("separate collection") og reglene om produsentansvar. Innsamling av kildesortert avfall kan være en mer forstålig beskrivelse av begrepet "separat innsamling". De nye rapportene er uarbeidet av europeiske konsulentmiljøer og er ikke bindende for EU-kommisjonen, men gir veiledning om hvordan konsulentene mener at direktivet bør forstås, samt eksempler på løsninger fra medlemslandene. Rapporten er også ment som grunnlagsdokumenter for utarbeidelse av mer offisiele veiledninger som utarbeides av EU-kommisjonen. Rapportene kan lastes ned fra kommisjonens nettsider om avfall.