Nye og viktige regelverk for gjenvinningsbransjen

Publisert

Plastavfall

Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

Klima- og miljødepartementet har fastsatt nye krav til utsortering av matavfall og plastavfall. Og flere nye forskriftsendringer kan være på vei.

Klima- og miljødepartementet har fastsatt nye krav i avfallsforskriften om at mat- og plastavfall fra husholdninger skal sorteres ut. I tillegg skal park- og hageavfall fra husholdninger utsorteres. Kravene gjelder også for lignende næringsavfall fra virksomheter og bedrifter. Avfallet som er sortert ut skal leveres til materialgjenvinning, med mindre andre løsninger er bedre utfra miljø- eller ressurshensyn.

De nye forskriftskravene gjelder fra 1. januar 2023.

I tillegg har departementet skjerpet reglene for emballasje og emballasjeavfall. Blant annet er kravene til materialgjenvinning av emballasjeavfallet økt, i tråd med reglene i EUs emballasjedirektiv. For kassert treemballasje kan kravet til materialgjenvinning oppfylles ved reparasjon for ombruk. I tillegg skal returselskapene dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene for et emballasjeregister.

Disse kravene har allerede trådd i kraft.

> Les mer hos Klima- og miljødepartementet

> Les mer hos Miljødirektoratet

Miljødirektoratet utreder for tiden krav til separat innsamling av flere avfallsfraksjoner, som papir/papp, glass og metall og tekstiler. Dette er krav som følger av EUs rammedirektiv for avfall.