Nye og viktige EU-strategier

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning

Publisert

Illustrasjon av sirkulærøkonomi

Foto: AdobeStock

EU-kommisjonen har lagt frem en ny industristrategi og en ny handlingsplan for sirkulærøkonomi. Begge dokumentene blir viktige for industrien i Norge.

EU-kommisjonens handlingsplan for sirkulærøkonomi favner bredt og omfatter blant annet tiltak for sirkulære produksjonsprosesser, miljøvennlig produktutvikling, avfallsreduksjon og et mer harnomisert europeisk avfallsmarked.

Les mer om handlingsplanen
Se Norsk Industris anbefalinger om sirkulær økonomi

Bygg og anlegg og tekstiler er to sektorer som prioriteres i handlingsplanen. Andre produktgrupper som prioriteres er batterier, verdikjeden for mat, elektronikk og plast. EU-kommisjonen vil også revidere økodesign-direktivet, stryke standardiseringen og harmonisere metodikken for å dokumentere miljøytelsen til produkter og tjenester.

Les Norsk Industris posisjonsnotat om miljøfotavtrykk

Grønne anskaffelser er et annet område som vil vektlegges. Kommisjonen vil vurdere både veiledning og krav for å styrke vektleggingen av miljø ved offentlige anskaffelser.

På avfallsområdet vil Kommisjonen blant annet revidere forordningen om grensekryssende transport av avfall, vurdere egne mål for avfallsreduksjon, samt revidere ELV-direktivet (kasserte kjøretøy) og ROHS-direktivet (kjemikalier i elektronikk). Det vil være aktuelt å stille minstekrav til bruk av resirkulerte råvarer i utvalgte produkter, som eksempelvis kjøretøy og plastprodukter. Kommisjonen vil også overvåke praksisen i landene knyttet til definisjonene for End-of-Waste og biprodukt og vurdere om det er behov for tydeligere felles-europeiske definisjoner og kriterier. 

Norsk Industri er med i rundt 20 europeiske bransjeorganisasjoner og følger politikkutviklingen på området nøye.

EU-kommisjonen har også lagt frem en ny industristrategi, som skal styrke konkurransekraften til europeisk industri. Strategien vektlegger blant annet klima, sirkulærøkonomi, digitalisering, industriell kompetanse og forskning og utvikling.

Les mer om industristrategien